Knowledgebase
RSS Feed
Knowledgebase : Moodle
Потребилското име в moodle (http://moodle.e-center.uni-sofia.bg [1]) и mahara ( http://eportfolio.e-center.uni-sofia.bg/ [2] ) е това, което използвате за вход в системата СУСИ (https://susi4.uni-sofia.bg [3]). При смяна на паролата в СУСИ автоматич...