Knowledgebase
RSS Feed
Knowledgebase
   

За да зададете въпрос първо е необходимо да се регистрирате. Може да го направите от тук [1] Links: ------ [1] http://helpdesk.e-center.uni-sofia.bg/index.php?/Base/UserRegistration/Register
Потребилското име в moodle (http://moodle.e-center.uni-sofia.bg [1]) и mahara ( http://eportfolio.e-center.uni-sofia.bg/ [2] ) е това, което използвате за вход в системата СУСИ (https://susi4.uni-sofia.bg [3]). При смяна на паролата в СУСИ автоматич...
Most popular articles 
 
Newest articles